Yogavandring & Skogsbad

På Ragnerud i Dalsland

De bevisade hälsofördelarna av att skogsbada är många, färre stresshormoner, sänkt blodtryck, djupare andning och lugnare hjärtslag.
Forskning visar även på att doften av barrskog påverkar vår kropp för att bättre kunna stå emot infektioner - dofta dig till hälsa.

Det går helt enkelt ut på att "bada" i sinnesintryck från skogen utan att göra, fokus ligger på att vara. Att få terapi i mötet med naturen. Vi kopplar även in de fyra elementen i terapin, såsom jord, eld, vatten och luft.

Under skogsbadet bjuds ni in till olika stillsamma aktiviteter för att öppna ett sinne i taget för en djupare kontakt med naturen och er själva. Doft, smak, känsel, syn och hörsel får agera språngbrädor för att bli mer närvarande och landa i sinne, kropp och själ. Till synes enkla saker som kan ge stor effekt. Att vara fullkomligt närvarande och ta in skogen med alla dina sinnen.

- Jag är guiden, skogen är terapeuten. Mitt jobb är bara att öppna dörren - skogen bistår med resten. Ömsesidig kontakt med naturen är läkande vid stress och depression.


Arrangeras under sommaren 2023 på 

Ragneruds Vandringsdestination.

Yogavandring & Skogsbad

Inklusive lunch i naturen

Följande datum är bokningsbara:

Söndag 7 maj kl.10.00-13.00
Söndag 16 juli kl.10.00-13.00
Söndag 30 juli kl.10.00-13.00

Kläder efter väder, 350 kr per person.


Bokas via meddelande. Går även att bokas som ett privat sällskap vid efterfrågan.